Văn hóa - Văn nghệ

Cập nhật lúc : 16:46 31/03/2023

Bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc dân gian Bình Trị Thiên

Đây là chủ đề hội thảo do Học viện Âm nhạc Huế tổ chức ngày 29/3, nhằm nhận diện đặc trưng, giá trị của di sản âm nhạc dân gian Bình Trị Thiên.


Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên Huế là vùng đất sở hữu nhiều di sản âm nhạc, nhiều thể loại âm nhạc truyền thống đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa của vùng miền và tộc người.

Việc tìm hiểu thực tiễn thực hành âm nhạc dân gian trong đời sống hiện nay nói chung và trên địa bàn 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế nói riêng là cần thiết để có những đánh giá về tính hiệu quả, tác động của chính sách đối với diện mạo của di sản âm nhạc dân gian cũng như hiệu quả phát huy giá trị trong đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trong bối cảnh giao lưu hội nhập văn hóa đang diễn ra mạnh mẽ, nhiều thể loại âm nhạc dân gian có dấu hiệu bị biến đổi, phai nhạt và có nguy cơ biến mất. Chưa kể, yêu cầu đổi mới nghệ thuật trình diễn, kể cả nghệ thuật âm nhạc dân gian trong thời đại 4.0 cũng đòi hỏi phải xem xét những thể loại âm nhạc này tồn tại ra sao trong đời sống xã hội hiện nay.

Hội thảo nhận diện giá trị âm nhạc dân gian - dân ca người Việt ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế; phân tích thực trạng về việc bảo tồn và phát huy giá trị, những tác động của quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như những xu hướng biến đổi, tiếp biến của văn hóa âm nhạc dân gian Bình Trị Thiên trong đời sống đương đại. Đồng thời, đưa ra những giải pháp bảo tồn và mô hình phát huy giá trị đối với mỗi loại hình diễn xướng dân ca, dân nhạc và dân vũ của các dân tộc ở các địa phương.

Hội thảo là hoạt động trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu “Bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc dân gian Bình Trị Thiên” được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao cho Học viện Âm nhạc Huế thực hiện.

Tin bài liên quan