Văn hóa - Văn nghệ

Cập nhật lúc : 17:54 18/12/2023

130 tư liệu Hán Nôm được trưng bày, triển lãm

Hưởng ứng Festival Huế bốn mùa năm 2023, sáng 15/12, tại Thư viện Tổng hợp tỉnh, đã diễn ra Lễ Khai mạc Trưng bày, triển lãm tư liệu Hán Nôm bản số hóa phục chế năm 2023 nhằm giới thiệu, quảng bá di sản tư liệu Hán Nôm mà đơn vị đã sưu tầm, số hóa đến mọi người dân trên địa bàn Thừa Thiên Huế.


Nhận thức được giá trị to lớn và nhiều mặt của các tư liệu Hán - Nôm quý còn lưu giữ trong các làng xã, tư gia, Thư viện Tổng hợp tỉnh đã thực hiện công tác sưu tầm và số hóa cũng như phục hồi và phát huy giá trị nguồn tư liệu Hán - Nôm trên địa bàn toàn tỉnh. Từ 2009 đến nay, Thư viện đã sưu tầm, số hoá được gần 420.000 trang tương đương với 5.211 đầu tài liệu; được triển khai tại 187 làng, 923 họ tộc và 18 phủ đệ.  

Bên cạnh đó, Thư viện Tổng hợp tỉnh đã tuyển chọn xuất bản được một số ấn phẩm phục vụ trưng bày, triển lãm, nghiên cứu, tìm hiểu về nguồn tài liệu có giá trị, như : Thư mục đề yếu sắc phong triều Nguyễn ở Thừa Thiên Huế; Sắc phong, chế phong, chiếu thời Nguyễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Bằng cấp quan chức triều Nguyễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Văn thư - Đơn từ Hán Nôm các làng tại tỉnh Thừa Thiên Huế ...

Triển lãm lần này, đã giới thiệu đến công chúng 130 tư liệu Hán Nôm quý hiếm là các sắc phong, chế phong, bằng cấp và các văn bản khác được số hóa, phục chế. Đây là nguồn di sản đặc trưng của mảnh đất xứ Huế, là thông điệp quan trọng để kết nối giữa quá khứ với hiện tại, giúp cho thế hệ hôm nay và mai sau có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về cội nguồn lịch sử - văn hóa của dân tộc.

Trải qua nhiều biến thiên của thời cuộc và thời tiết khắc nghiệt, di sản Hán Nôm tại Thừa Thiên Huế đang dần bị thất thoát, mất mát, hư hỏng khá nghiêm trọng. Vì vậy, đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản quý giá này một cách có hiệu quả là việc làm hết sức cần thiết, góp phần thiết thực để xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trung tâm văn hóa đặc sắc, một đô thị di sản đặc thù của Việt Nam.

Triển lãm diễn ra từ ngày 15/12 đến ngày 18/12/2023 tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thu Hà

 

Tin bài liên quan