Văn hóa - Văn nghệ

Giá trị tư tưởng, học thuật và nghệ thuật của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943
Trong ba yếu tố tư tưởng, học thuật và nghệ thuật, tư tưởng là vấn đề trọng tâm, hạt nhân của nền văn hóa. Bởi tư tưởng liên quan đến thế giới quan, nhận thức, tình cảm, thái độ, cách ứng xử của con người trước những vấn đề của tự nhiên, xã hội.

Dấu ấn Việt Nam sau 20 năm thực hiện Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể
Năm 2005, Việt Nam là một trong 30 quốc gia đầu tiên gia nhập Công ước của UNESCO về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Từ đó đến nay, Việt Nam đã 2 lần trúng cử vào Ủy ban liên Chính phủ Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (nhiệm kỳ 2006 - 2010 và 2022 - 2026). Điều này cho thấy những ...

Một sở thích lố bịch và phản cảm
Sự xuất hiện các hội nhóm thích mặc trang phục lính của chế độ cũ ở miền nam, cùng với đó là những nhận thức lệch lạc như cổ xúy, ca ngợi… đang ẩn chứa những mối nguy hại, nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của cộng đồng. Nếu tình trạng này không được lên án, ngăn ...

Khai mạc trại sáng tác “Phong Bình – miền quê yêu dấu”
Sáng 8/4, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật khai mạc trại sáng tác văn học nghệ thuật “Phong Bình – miền quê yêu dấu”.

Bảo tồn ca Huế trước nhiều thách thức
Chưa khi nào việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghệ thuật ca Huế được chú trọng như hiện nay, trong đó hướng đến xây dựng hồ sơ “Nghệ thuật ca Huế” đệ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của ...

Bảo đảm an sinh xã hội cho lao động khu vực phi chính thức - Vấn đề và giải pháp
Ở Việt Nam, lao động khu vực phi chính thức đã tồn tại từ lâu và hiện đang giữ vị trí, vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo. Trong khi đó, bảo đảm an sinh xã hội cho lao động khu vực phi chính thức đang gặp nhiều vấn đề nan giải đòi hỏi ...

Điểm mới trong quy định về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản
Ngày 28/2/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 100-QĐ/TW về “Trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo nhà xuất bản” (Quy định 100) và Quy định số 101-QĐ/TW về “Trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ ...

Lời thuyết minh bên thềm di sản Huế
Vừa qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một clip về một nam hướng dẫn viên thuyết minh với du khách khi tham quan di sản văn hóa Cố đô Huế...

Bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc dân gian Bình Trị Thiên
Đây là chủ đề hội thảo do Học viện Âm nhạc Huế tổ chức ngày 29/3, nhằm nhận diện đặc trưng, giá trị của di sản âm nhạc dân gian Bình Trị Thiên.

Lần đầu tổ chức triển lãm tranh cá nhân của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Nhân ngày giỗ lần thứ 22 của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, gia đình cố nhạc sĩ và Trịnh Công Sơn Foundation sẽ tổ chức nhiều hoạt động để tưởng nhớ ông.