Văn hóa - Văn nghệ

Mong người trẻ thêm hiểu & yêu giá trị nghệ thuật truyền thống
Cô giáo - Nghệ sĩ Quỳnh Nga vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh 1 trong 78 gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023. Vừa trở về từ Hà Nội, chị tâm sự: “Tôi rất xúc động và vui khi được vinh danh. Cảm thấy biết ơn nghề, gia đình và đồng nghiệp rất ...

210 tác phẩm tham gia Triển lãm nghệ thuật khu vực Tây Bắc - Việt Bắc
Ngày 27/9, UBND tỉnh Cao Bằng phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức Triển lãm Mỹ thuật, nghệ thuật khu vực III (Tây Bắc - Việt Bắc) lần thứ 28.

Nguồn lực văn hóa trong phát triển đất nước thời kỳ mới
Trong thời kỳ mới, cần có những giải pháp đồng bộ để phát huy nguồn lực văn hóa, tạo bước đột phá để đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Bảo tàng là nơi triển khai chương trình giáo dục lịch sử, văn hóa cho người dân
Đối với hệ thống bảo tàng, đến năm 2025, phấn đấu đạt 70% và đến năm 2030, phấn đấu đạt 100% bảo tàng xây dựng và triển khai chương trình giáo dục lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật cho mọi người dân. Trong đó, chú trọng đối tượng học sinh, sinh viên gắn với khung kiến thức, kỹ ...

Xây dựng môi trường đạo đức trong giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên
Giáo dục đạo đức cách mạng thông qua môi trường đạo đức lành mạnh giúp cho cán bộ, đảng viên hoàn thiện nhân cách, nêu cao ý chí chiến đấu trước kẻ thù, trước khuyết điểm của bản thân; phát triển năng lực lãnh đạo, quản lý, phát triển trí tuệ.

Một số vấn đề giới trong chính sách bảo đảm an sinh xã hội ở Việt Nam
Từ nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách xã hội, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững, ổn định chính trị - xã hội, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Để chính sách an sinh xã hội đến đúng ...

Chuyển đổi số ở di tích Huế
Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đặt ra để nâng cao năng lực quản lý về hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị di sản cũng như xây dựng, cung cấp các dịch vụ du lịch đặc thù, trải nghiệm phục vụ du khách.

Chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam được hình thành, vun đắp qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước, giữ nước với nhiều giá trị đặc sắc. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát triển văn hóa, trong đó có chính sách bảo tồn, phát huy giá ...

Lan tỏa sâu rộng những giá trị tốt đẹp đạo đức cách mạng trên lĩnh vực văn học nghệ thuật
Nhận thức sâu sắc vai trò của văn học nghệ thuật, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” đã khẳng định: “Văn học nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt nhạy cảm và tinh tế của văn hóa, ...

Áo dài Huế, chuyện kể từ dòng sông
Những tà áo dài thướt tha được các nhà thiết kế lấy cảm hứng từ dòng sông Hương – dòng sông thơ mộng nổi tiếng xứ Huế và có lẽ đẹp nhất Việt Nam đã được người mẫu trình diễn trên nền nhạc lúc trầm lắng, lúc sôi động như đưa người xem đi qua nhiều cung bậc của cảm xúc.