Văn hóa - Văn nghệ

Tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2022
Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Ninh Thị Thu Hương đã ký văn bản số 79/VHCS-NSVH gửi các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường công tác quản lý, ...

Văn hóa, con người - nền tảng cho đất nước phát triển bền vững
Những năm gần đây, một vấn đề được Đảng ta và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm là xây dựng văn hóa và con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bởi càng đi sâu vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, ...

Góp “lửa” đưa văn học nghệ thuật phát triển
Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 tổ chức thành công đã tạo tiền đề và mở ra những triển vọng mới cho văn học nghệ thuật phát triển. Để văn học nghệ thuật thực sự trở thành một trong những nguồn lực to lớn, trực tiếp góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân ...

Đôi nét về phim Việt mùa tết
Những năm gần đây, đến hẹn lại lên, rất nhiều phim Việt chọn ra mắt khán giả vào dịp tết. Tết trở thành thời điểm vàng mà nhiều nhà làm phim cũng như khán giả mong đợi. Từ đây, dần dần hình thành nên một xu hướng, một “làn sóng” tạm gọi là “dòng phim tết” với một vài đặc ...

Dân tộc trường tồn nhờ bồi đắp cội nguồn văn hóa
Hơn hai thế kỷ trôi qua, người Việt thời nay không còn nhuộm răng đen, để tóc dài, nhưng tinh thần, ý nghĩa từ lời hịch bất hủ của Anh hùng dân tộc áo vải cờ đào Quang Trung-Nguyễn Huệ về bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc vẫn còn giá trị.

Chào năm mới 2022 - Kết nối và tỏa sáng
Tối 31/12, Trường đại học (ĐH) Sư phạm, ĐH Huế tổ chức chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2022 - Kết nối và tỏa sáng” và chia sẻ thông điệp của hiệu trưởng nhà trường đến tất cả cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên.

Bỏ thói quen cũ trong điều kiện… “bình thường mới”
Chỉ còn vài giờ nữa là đến Tết Dương lịch 2022 với 3 ngày nghỉ lễ và hơn một tháng nữa là Tết Nguyên đán với 9 ngày nghỉ. Tuy nhiên, với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, điều cần thiết lúc này là người dân sẽ phải thay đổi, điều chỉnh nhiều thói quen cũ trong điều ...

Tạo hiệu quả từ kinh tế di sản
Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế mở ra cơ hội lớn cho tỉnh nhà. Song, để những cơ chế ấy thực sự là nền tảng tạo đột phá trong thực tiễn sẽ phải chờ thời gian trả lời.

Đổi mới phương thức bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số
Văn hóa các dân tộc thiểu số (DTTS) là một bộ phận quan trọng cấu thành nên văn hóa Việt Nam. Do nhiều nguyên nhân, văn hóa các DTTS hiện đang đứng trước xu hướng biến đổi, mai một dễ dẫn đến sự tiếp nhận không có chọn lọc, khập khiễng với văn hóa truyền thống. Do vậy, rất cần có tư duy ...

Văn học, nghệ thuật với những vấn đề quan trọng của đất nước
Chiều 14/12, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương họp báo thông tin về hội thảo khoa học toàn quốc “Văn học, nghệ thuật với những vấn đề quan trọng, cấp thiết của đất nước hôm nay”,