Văn hóa - Văn nghệ

Đại hội Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2015-2020
Ngày 23.5.2015, Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Xây dựng văn hóa và con người Việt Nam theo chỉ dẫn của nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh
Thực hiện những chỉ dẫn của nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh về văn hóa, nhất là sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, nhận thức về vai trò, vị trí văn hóa trong Đảng, trong xã hội đã ...

Triển lãm Nghệ thuật thị giác “Mùa an lạc”
Nhằm chào mừng Đại lễ Phật Đản năm 2015 - PL 2559, chiều ngày 25-5, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu quán (15A-Lê Lợi, TP Huế), Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với dự án Nghệ thuật Trúc chỉ Việt Nam đã tổ chức triển lãm Nghệ thuật thị giác mang tên “Mùa an lạc”.

Đại hội Hội Âm nhạc tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020
Sáng ngày, 17.5.2015, Hội Âm nhạc tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Duyệt phim tài liệu Lê Bá Đảng – Từ Bích La đến Paris
Chiều 11.5, tại Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng, Hội đồng thẩm định phim đã tổ chức buổi thẩm định tác phẩm phim tài liệu Lê Bá Đảng – từ Bích La đến Paris.

Khẳng định sự trường tồn của những giá trị tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến năm 2015, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo tổ chức Cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và ...

Bàn về sức sống của văn hóa chính trị Việt Nam
Văn hoá chính trị làm cho sự tác động của chính trị đến đời sống xã hội giống như sức mạnh nội sinh của văn hoá. Đó là loại sức mạnh không dựa vào quyền lực hay ép buộc là chủ yếu, mà chủ yếu là được tạo dựng từ sự đồng thuận xã hội thông qua cảm hoá, khơi dậy tinh thần sáng ...

Ra mắt tập thơ
Chiều ngày 2/3, trong không gian Tịnh Tâm Kim Cổ, Hội thơ Hương Giang đã tổ chức giới thiệu tập thơ “Mắt đọng dấu xưa” của nhà thơ Xuân Tốn. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi kỷ niệm Ngày thơ Việt Nam lần thứ XIII.

Đêm Nguyên tiêu nghe thơ Huế
Mỗi vùng đất có một thế mạnh, với Huế, điều làm nên cốt cách tinh thần của đất và người xứ này, không thể không nhắc đến thơ ca, nhạc họa.

Đưa các quan hệ quốc tế về văn hóa đi vào chiều sâu
(TG)- Theo Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2020 là phát triển những loại hình, mô hình, phương thức hoạt động văn hóa đối ngoại đa dạng, hiệu quả để giới thiệu các ...