Giới thiệu  » Phòng Tuyên truyền-Báo chí-Xuất bản

Cập nhật lúc : 21:04 10/10/2014

Phòng Tuyên truyền-Báo chí-Xuất bản


 

 

 

 

Họ và tên: HỒ THỊ KIỀU MY

Chức vụ:  Trưởng phòng

Điện thoại phòng làm việc: 080.54142

Điện thoại di động: 0914.415.445

Thư điện tử: htkmy.btg@tinhuyhue.vn

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: HOÀNG NGỌC ANH

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại phòng làm việc: 080.54142

Điện thoại di động: 0916.920.122

Thư điện tử: hnanh.btg@tinhuyhue.vn

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: TRẦN THỊ HỒNG NGA

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại phòng làm việc: 080.54142

Điện thoại di động: 0914.426.492

Thư điện tử: tthnga.btg@tinhuyhue.vn

 

 

 

 

Họ và tên: TRƯƠNG VĂN VŨ

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại phòng làm việc: 080.54142

Điện thoại di động: 036.8800.261

Thư điện tử: tvvu.btg@tinhuyhue.vn
 

                                                               

 

 

   

Họ và tên: DƯƠNG THỊ THANH THỦY

Chức vụ: Chuyên viên                                         

Điện thoại phòng làm việc: 080.54142

Điện thoại di động: 034.273.1414

Thư điện tử: 


                                                                           
   
Tin bài liên quan