Giới thiệu

Cập nhật lúc : 08:02 22/11/2019

Triển khai công tác bảo đảm An toàn thực phẩm Tết nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020

Thực hiện đề nghị của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm tại văn bản số 6598/BCĐTƯATTP ngày 08 tháng 11 năm 2019 về việc triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020, ngày 20/11/2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung đã ban hành Công văn số 8815 /UBND-YT giao Sở Y tế phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai thực hiện các nội dung công việc sa


1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 2020 tại địa phương.

2. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, các đoàn thể, các Sở, Ban, ngành có liên quan tổ chức chiến dịch truyền thông về bảo đảm an toàn thực phẩm cho nhà quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng về sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo pháp luật, quản lý an toàn thực phẩm tại nơi diễn ra lễ hội; quản lý thực phẩm theo đặc thù địa phương; kịp thời công khai các trường hợp vi phạm quy định ATTP, phổ biến các cơ sở, cá nhân, các địa chỉ sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn cho cộng đồng.

3. Tham mưu, huy động mọi nguồn lực, mọi hình thức, phương tiện truyền thông thích hợp để phổ biến các quy định về ATTP, kiến thức về ATTP; huy động toàn xã hội tham gia phòng ngừa, đấu tranh với việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng; phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, kịp thời cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong dịp trước, trong và sau tết, cũng như mùa Lễ hội xuân 2020.

4. Tham mưu, tổ chức các đoàn thanh tra liên ngành kiểm tra, thanh tra kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

5. Có báo cáo kết quả thực hiện gửi về Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm đúng tiến độ để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 
www.thuathienhue.gov.vn