239
+ aa -

Hoạt động cấp ủy

Cập nhật lúc : 10/04/2024 11:59
Phong Điền: Hội nghị Huyện ủy lần thứ 16 mở rộng (khóa XIV)
Sáng 10/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền tổ chức hội nghị Huyện ủy lần thứ 16 mở rộng (khóa XIV) để tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ (2020 - 2025); tình hình thực hiện Nghị quyết số 15 của Tỉnh ủy và một số nội dung quan trọng khác. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đồng chí Võ Văn Vui, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Đoàn Kỳ Côi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Đình Bách, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác xây dựng Đảng huyện Phong Điền đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt, chính trị tư tưởng, tổ chức xây dựng, kiểm tra giám sát, công tác dân vận và nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền đã chỉ đạo tổ chức có hiệu quả các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm với nội dung trọng tâm xây dựng huyện sớm trở thành thị xã và các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031.

Chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương của Đảng về tinh giản biên chế gắn với sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp được tăng cường, trong đó đã kiểm tra, giám sát 351 cuộc đối với 351 tổ chức đảng cấp dưới và 2.718 đảng viên; Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy và cơ sở kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 13 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 156 đảng viên.

Triển khai kế hoạch dân vận khéo giai đoạn 2022 - 2025 bám sát theo nhiệm vụ chính trị của huyện để triển khai thực hiện, phối hợp tổ chức Hội thảo thực hiện dân chủ theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường bám sát cơ sở, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; triển khai thực hiện giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân các cấp ủy quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp 485 đảng viên.

Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 15 của Tỉnh ủy về xây dựng, phát triển huyện Phong Điền đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; qua 2 năm triển khai thực hiện huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó đã tập trung huy huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cảnh quan đô thị ngày càng hoàn thiện.

Triển khai nhiều chương trình, đề án lớn, công tác quy hoạch để phấn đấu xây dựng huyện trở thành thị xã; trong đó quy hoạch chung huyện Phong Điền đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và chương trình phát triển đô thị Phong Điền đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền đạt chuẩn đô thị loại IV và đề án thành lập thị xã Phong Điền.

Cơ cấu kinh tế của huyện tiếp tục chuyển dịch theo hướng nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 69 triệu đồng; 15/15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,05%. Hạ tầng đô thị và nông thôn được đầu tư, nâng cấp, qua rà soát tổng số điểm đánh giá các tiêu chí đô thị loại IV trên địa bàn huyện đạt 86,38/100 điểm.

Cũng tại hội nghị lần này, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025); đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024; Quán triệt Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 44 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Trần Minh