256
+ aa -

Hoạt động cấp ủy

Cập nhật lúc : 16/04/2024 16:19
Phong Điền giao ban công tác xây dựng Đảng, Mặt trận - đoàn thể quý I năm 2024
Sáng 16/4, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng, Mặt trận - đoàn thể quý I và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2024. Đồng chí Võ Văn Vui, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đoàn Kỳ Côi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong quý I, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa - xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên được triển khai kịp thời; phân công cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch; tổ chức Bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị huyện, năm học 2023 - 2024 với 76 học viên tốt nghiệp.

Công tác tổ chức, cán bộ, tổ chức cơ sở đảng và công tác đảng viên tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, xây dựng Đề án vị trí việc làm các cơ quan khối Đảng, đoàn thể huyện năm 2024, xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động, bổ sung quy hoạch cán bộ cán bộ lãnh đạo, quản lý; trong quý, đã kết nạp 12 đảng viên. Thành lập 02 Đoàn kiểm tra đối với 02 tổ chức và 11 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Chỉ đạo thực hiện công tác “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của huyện, trọng tâm là xây dựng huyện trở thành thị xã.

Công tác văn phòng cấp ủy và nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được quan tâm; thực hiện nghiêm túc việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư cấp ủy với nhân dân  theo Quy định 11 của Bộ Chính trị. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra để thực hiện, trọng tâm là mục tiêu giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở và vận động nhân dân tham gia các chương trình, dự án trọng điểm về xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế được nhân dân đồng tình, ủng hộ cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến làm rõ hơn những vấn đề, tồn tại và khó khăn nguồn phát triển đảng viên; công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hiến đất để thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm  về xây dựng nông thôn mới; chế độ thông tin báo cáo của một số cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở về công tác kiểm tra, giám sát có lúc chưa kịp thời; công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là những vấn đề nhạy cảm nổi lên tại cơ sở có lúc còn chậm... Đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ đó thực hiện có hiệu quả chương trình công tác trong quý II.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Kỳ Côi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Điền đề nghị các đảng bộ, chi bộ cơ sở tiếp tục quán triệt và cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch để thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy. Tiếp tục tuyên truyền về định hướng, mục tiêu xây dựng thị xã Phong Điền, định hướng thành lập phường gắn với sáp nhập đơn vị hành chính. Xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở; Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 – 2030... Kiện toàn, bổ sung cán bộ lãnh đạo quản lý một số phòng ban còn thiếu và thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về điều động, sắp xếp, kiện toàn một số cán bộ chủ chốt cấp xã, các phòng, ban theo quy định.

Tiếp tục giải quyết các vướng mắc, khó khăn để đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu đề ra; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào, cuộc vận động do tỉnh, huyện tổ chức; thực hiện thường xuyên, có hiệu quả "Ngày Chủ nhật xanh", "Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo"; các chương trình, dự án trọng điểm về xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, nhất là thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm cho hộ nghèo, hộ khó khăn. Thực hiện tốt các quy chế phối hợp giữa Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội với chính quyền các cấp, các ngành nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị đề ra.

Trần Minh