Sự kiện nổi bật:
/ Hoạt động cấp ủy
Chủ nhật, 28/11/2021

Hoạt động cấp ủy

Cập nhật lúc : 14:40 20/09/2021

Góp phần đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập và tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đại hội Đảng các cấp thông qua cuộc thi trên internet

Sáng ngày 20/9/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức phát động cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”.

Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy xin trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Hoàng Khánh Hùng, UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại buổi phát động cuộc thi.

Kính thưa các đồng chí!

Hôm nay, trong thời điểm cả hệ thống chính trị đang triển khai năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ra sức nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của năm 2021, thực hiện thắng lợi mục tiêu “kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”. Bằng hình thức trắc nghiệm trên Internet.

Thưa các đồng chí!

Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 của cả hệ thống chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 14/5/2021 về “Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy”; Kế hoạch số 14-KH/TU, ngày 20/5/2021 về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Công văn số 321-CV/TU, ngày 03/6/2021 về “Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI”.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biên soạn và xuất bản “Tài liệu hỏi - đáp về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI”; đồng thời để phù hợp với tình hình trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII” bằng hình thức trắc nghiệm trên Internet tại Cổng Thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh.

Kính thưa các đồng chí!  

Cuộc thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Thông qua Cuộc thi, chúng tôi mong muốn chuyển tải đến các tầng lớp Nhân dân những nội dung cơ bản nhất của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và 04 nghị quyết chuyên đề về văn hóa - du lịch, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ cũng như Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; phấn đấu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Kính thưa các đồng chí!

Để Cuộc thi đạt được kết quả như mong muốn, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng đề nghị cấp ủy các cấp chỉ đạo triển khai và hưởng ứng mạnh mẽ Cuộc thi ở cơ quan, địa phương, đơn vị. Tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về Cuộc thi bằng nhiều hình thức đảm bảo cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thuộc địa phương, đơn vị tham gia Cuộc thi thuận tiện; để Cuộc thi thực sự là một đợt sinh hoạt chính trị bổ ích, thiết thực và hiệu quả. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở địa phương, đơn vị để việc tham gia Cuộc thi đạt kết quả tốt. Xem xét, đưa việc tham gia tích cực Cuộc thi là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ cuối năm.

Tại Lễ phát động này, thay mặt BTV Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương Ban Tổ chức (BTC) cuộc thi và các đơn vị liên quan đã quan tâm chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Cuộc thi này. Đặc biệt, cảm ơn lãnh đạo các địa phương, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã nhiệt tình ủng hộ và triển khai các bước đầu của Cuộc thi.

Đề nghị BTC cuộc thi phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về Cuộc thi; kịp thời thông tin về kết quả Cuộc thi, đồng thời cố gắng, phối hợp chặt chẽ để đảm bảo Cuộc thi trắc nghiệm an toàn, thông suốt.

Đề nghị Tổ Thư ký Cuộc thi thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tham mưu để bảo đảm Cuộc thi được diễn ra thuận tiện, chính xác, khách quan, công bằng; theo dõi, nắm bắt các thông tin phản hồi, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức Cuộc thi.

Kính thưa các đồng chí!

Sau Lễ phát động này, Cuộc thi sẽ chính thức diễn ra với tuần đầu tiên bắt đầu vào lúc 10 giờ 00 ngày 20/9/2021 và sẽ diễn ra trong 12 tuần liên tiếp. Dự kiến sẽ tổng kết và trao giải vào tháng 12/2021. Kết quả tốt đẹp của Cuộc thi sẽ là hành động thiết thực để hướng đến Kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021).

Trên tinh thần ấy, thay mặt Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tôi chính thức phát động Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”.

Chúc Cuộc thi của chúng ta thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

Số lượt xem : 171

Tin bài liên quan