315
+ aa -

Hoạt động cấp ủy

Cập nhật lúc : 11/04/2024 17:28
A Lưới: Giao ban các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy quý I/2024
Ngày 11/4, Thường trực Huyện ủy A Lưới tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy quý I/2024. Đồng chí Hồ Đàm Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Thủ trưởng Cơ quan Huyện uỷ chủ trì hội nghị.

Trong quý I/2024, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy đã bám sát Chương trình công tác năm 2024, kịp thời tham mưu cho Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ngay từ những tháng đầu năm, thực hiện cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong quý I năm 2024. Kịp thời ban hành Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2023; chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương đất nước; quán triệt, cụ thể hóa và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, điều động, luân chuyển, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo định hướng, quy hoạch đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tích cực triển khai Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 đảm bảo đúng tiến độ. Tham mưu giúp cấp uỷ nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị; quy chế dân chủ ở cơ sở; phong trào thi đua “Dân Vận khéo” và phong trào “Dòng họ, làng, bản không có hộ nghèo”; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2024 đúng theo Kế hoạch đã được phê duyệt; trong quý I/2024 đã mở được 06 lớp nhận thức về Đảng với 371 học viên…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và phân tích nguyên nhân; đồng thời kiến nghị, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hồ Đàm Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao sự chủ động, tích cực, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện uỷ, các đơn vị đã thực hiện tốt công tác tham mưu, hoàn thành khối lượng công việc bảo đảm tiến độ và chất lượng. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế được nêu trong báo cáo; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất trên tất cả các lĩnh vực công tác; chủ động thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo Chương trình làm việc năm 2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Nâng cao chất lượng và duy trì sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, phát huy tinh thần tập trung dân chủ trong các tổ chức cơ sở Đảng. Tập trung tham mưu thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, kế hoạch, chương trình hành động các cấp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đặc biệt là tập trung tham mưu chỉ đạo công tác giảm nghèo bền vững, chỉ đạo thành công Đại hội các dân tộc thiểu số huyện A Lưới; đại hội Hội LHTN Việt Nam và đại hội UBMTTQ Việt Nam cơ sở, tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện và Đại hội UBMTTQ Việt Nam huyện, nhiệm kỳ 2024-2029 đúng theo tiến độ kế hoạch đề ra.

Thanh Định