Sự kiện nổi bật:
/ Đại hội Đảng các cấp
Thứ năm, 27/01/2022

Đại hội Đảng các cấp

Phân công Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Phú Lộc: Tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều ngày 24/9, Huyện ủy Phú Lộc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết đại hội đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

Ban Tuyên giáo Trung ương có Công văn số 8355-CV/BTGTW, ngày 01/4/2020 về việc “Hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp”, cụ thể: